• ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK
  • ZVYK

Inovace předmětů ZS a LS 2013/2014

  • PDF

Inovace předmětů
V zimním a letním semestru 2013/2014 pokračovala výuka v inovovaných předmětech Komunikativní dovednosti na FTK UPOL, Základy péče o osoby se zdravotním postižením a Základy komunikace v ošetřovatelství na FZV UPOL. Pro všechny studenty z UPOL byla připravena nabídka praxe v předmětu Praxe v institucích pro osoby se zdravotním postižením.

Top